Villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, som nås via https://klassisk.com/, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är du förbjuden att gå in på denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslag.

2. Licens för användning

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på pokerregler.nets webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning endast. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

Detta tillåter klassisk.comatt avsluta vid överträdelser av någon av dessa begränsningar. Vid uppsägning kommer din visningsrätt också att avslutas och du bör förstöra allt nedladdat material i din ägo oavsett om det är tryckt eller elektroniskt format. Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av Terms Of Service Generator

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på klassisk.com’s webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”. pokerregler.net lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och förnekar därför alla andra garantier. Dessutom gör klassisk.com inga utfästelser om riktigheten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Svenskaspelpoker.com eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda materialet på pokerregler.nets webbplats, även om klassisk.comeller en auktoriserad representant för denna webbplats har meddelats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten till sådan skada. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller för dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet på klassisk.com’s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. klassisk.com lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. klassisk.comkan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. klassisk.com gör inget åtagande om att uppdatera materialet.

6. Links

klassisk.com has not reviewed all of the sites linked to its Website and is not responsible for the contents of any such linked site. The presence of any link does not imply endorsement by klassisk.com of the site. The use of any linked website is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

klassisk.com may revise these Terms of Use for its Website at any time without prior notice. By using this Website, you are agreeing to be bound by the current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Your Privacy

Please read our Privacy Policy.

9. Governing Law

Any claim related to klassisk.coms Website shall be governed by the laws of fr without regards to its conflict of law provisions.

©2023 Klassisk Poker – All Rights Reserved.